martes, 20 de febrero de 2018

8 DE MARÇ, VAGA FEMINISTA

La Intersindical Valenciana convoca vaga el dia 8 de març de 2018 

 Intersindical Valenciana forma part de la Confederació Intersindical, que ha rebut la petició de l’Organització de Dones i del moviment feminista estatal.

Davant l’èxit de la mobilització del 8M de 2017, coincidint amb una Aturada Internacional de Dones, des del moviment feminista s’ha treballat
per arribar al 8M de 2018 amb una convocatòria de vaga general tant pel que fa al consum, a les cures de familiars, als estudis i també en
el treball.
Ha sigut un procés que ha durat quasi un any, al llarg del qual han anat sumant-se més i més dones feministes que volen demostrar que sense nosaltres el món es para. En tot l’estat espanyol s’han creat comissions per dinamitzar aquesta vaga. Des de l’Organització de Dones de la Confederació Intersindical, de la mateixa manera que l’any passat, hem volgut donar suport legal a totes aquelles dones que vulguen sumar-se a la vaga laboral. Per això, vam demanar al nostre sindicat que llançara una convocatòria de vaga per al 8M i així donar cobertura a totes les dones que vulguen secundar-la.
La vaga, D’UN DIA DE DURADA, s’iniciarà el 8 de març a les 0.00 hores i finalitzarà a les 24 hores d’eixe mateix dia. Afectarà a TOTES LES
TREBALLADORES I ELS TREBALLADORS DE L’ESTAT ESPANYOL, TANT FUNCIONARIS COM LABORALS DE TOTS ELS SECTORS PRODUCTIUS i a tots els centres de treball, els quals pararan l’activitat al llarg del dia.
Són objectius de la vaga:
a) La millora de les condicions laborals de les dones i la fi de la desigualtat laboral mitjançant l’assoliment de la supressió de la bretxa salarial
i el sostre de vidre, així com la igualtat en les pensions.
b) La promoció de la conciliació familiar i personal, mitjançant la inclusió dels Convenis Col·lectius de mesures de conciliació que milloren els drets mínims establerts en la normativa laboral, aplicant amb flexibilitat els horaris establerts, afavorint la formació i promoció professional de les persones que hagen gaudit dels drets a la conciliació de la vida laboral i familiar.
c) La desaparició de la discriminació en l’accés a l’ocupació i la disminució de la taxa d’atur de les dones.
d) La lluita efectiva contra les situacions d’assetjament sexual en l’àmbit laboral, la precarietat laboral i l’alta taxa de contractes amb jornades
parcials i de curta durada.
e) Exigir l’elaboració i aplicació dels plans d’igualtat. Segons l’article 45 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a l’igualtat efectiva de dones i homes, les empreses estan obligades a respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats en l’àmbit laboral i, amb aquesta finalitat, hauran d’adoptar mesures dirigides a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre dones i homes, mesures que hauran de negociar-se, i en el seu cas acordar, amb els representants legals dels i de les treballadores en la forma que es determine en la legislació laboral.
Des de l’Organització de Dones de la CI, animem les dones de tots els territoris de l’estat espanyol que se sumen a aquesta aturada internacional, que alcem la veu i juntes fem tremolar el patriarcat i derribem els pilars que el sostenen.
#CapaLaVagaFeminista #8M
Organizació de Dones                       Àrea de les Dones
Confederació Intersindical                   Intersindical Valenciana

No hay comentarios: